114476 odwiedzin
 
 

Regulamin

A A A

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Origami

Edycja III pt. „Kwiaty”


 

Patronat honorowy:       Burmistrz Miasta Sochaczew

Patronat:                     Polskie Towarzystwo Origami

Patronat medialny:       www.origami.art.pl

Ziemia Sochaczewska

Radio Sochaczew

www.e-sochaczew.pl

 

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie na origami zwanym dalej w treści regulaminu „konkursem”. 

 1. Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 2 w Sochaczewie,
 2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych (kl. IV-VI), gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych,
 3. Nadesłanie do organizatora prac konkursowych jest jednoznaczne z akceptacją i wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego regulaminu. 

 

Cele konkursu:

 1. Propagowanie sztuki origami jako atrakcyjnego sposobu spędzania czasu wolnego, rozbudzanie postawy twórczej u uczniów i zachęcanie do poszukiwania nowych rozwiązań. 
 2. Rozwijanie kreatywności, wrażliwości estetycznej, zdolności koncentracji, wyobraźni, sprawności manualnej.

 

§ 2

Prace konkursowe

 

 1. Tematem konkursu jest pomysł na pracę origami „Kwiaty”.
 2. Kwiaty należy złożyć techniką origami. Dopuszczalne jest użycie kleju, by połączyć poszczególne elementy. W trakcie składania zabronione jest nacięcie kartki. W swojej pracy można wykorzystać elementy florystyczne, wstążki itp.
 3. Maksymalna wysokość i szerokość pracy nie została ustalona (również rozmiary modułu), wielkość pracy dowolna.
 4. Odpowiednio zabezpieczoną pracę wraz z poprawnie wypełnioną kartą zgłoszeniową (załącznik) należy przesłać w terminie najpóźniej do 20 maja 2016r.  na adres: Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Króla Władysława Jagiełły, ul. Staszica 106, 96-500 Sochaczew, z dopiskiem „Konkurs origami” (nie decyduje data stempla pocztowego, prace powinny być zapakowane w taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu w trakcie wysyłki) bądź dostarczyć ją osobiście do placówki.
 5. Jedna osoba bądź grupa może złożyć maksymalnie 2 prace. Prace powinny być podpisane (imię, nazwisko, wiek, klasa, szkoła).
 6. Każdy uczestnik konkursu, składając pracę, zgadza się na zamieszczenie jej zdjęcia na stronie internetowej organizatora (www.gim2.sochaczew.pl zakładka KONKURS) oraz opublikowanie danych osobowych. 
 7. Do każdej przesłanej pracy uczestnicy muszą dołączyć oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych i autorskich, stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu. 

 

§ 3

Uczestnicy

 

 1. W konkursie możliwy jest udział indywidualny lub grupowy.  
 2. Grupa powinna składać się nie więcej niż z trzech osób.

 

 

 

§ 4 Kategorie

 

 1. Prace jury będzie oceniać w kategoriach:

- Szkoła podstawowa, kl. IV - VI

- Gimnazjum

 

§ 5

Nagrody

 

 1. W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe i dyplomy.
 2. Lista nagrodzonych uczestników wraz ze zdjęciami prac zamieszczona będzie w Internecie na stronie organizatora.

 

§ 6 

Zasady przyznawania nagród


 Nadesłane prace, spełniające kryteria regulaminowe, zostaną ocenione przez komisję konkursową, wyłonioną przez organizatora, według następujących kryteriów:

- zgodność pracy z tematem,

- pomysłowość i oryginalność,

- estetyka pracy,

- atrakcyjność wizualna.


 1. Wybór laureatów nastąpi na przełomie maja i czerwca. O terminie poinformujemy uczestników, umieszczając informacje na stronie internetowej organizatora.
 2. W skład jury wejdą nauczyciele Gimnazjum nr 2 w Sochaczewie wraz z wybranymi uczniami niebiorącymi udziału w konkursie. Skład jury zostanie podany w terminie późniejszym. Wszelkie informacje zostaną umieszczone na stronie organizatora.
 3. Nagrody będą wydawane w postaci określonej przez niniejszy Regulamin, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce.
 4. Uroczyste podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w ostatnim tygodniu zajęć szkolnych (czerwiec 2016r.) w Gimnazjum nr 2 w Sochaczewie.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 

 1. Kartę zgłoszenia wypełnia jednostka zgłaszająca z załączeniem podpisanych przez opiekunów prawnych oświadczeń (według załącznika).
 2. Informacje o konkursie oraz uaktualnienia będą zamieszczane systematycznie na stronie internetowej www.gim2.sochaczew.pl (zakładka KONKURS).
 3. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.
 4. Administrowanie danych osobowych uczestników konkursu przez organizatora odbywać się będzie wyłącznie w celach związanych z konkursem. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania danych osobowych uczestników biorących udział w konkursie (zawartych w Karcie Zgłoszenia za wyjątkiem adresów i telefonów).
 5. Laureaci wraz z opiekunami organizują we własnym zakresie i na własny koszt dojazd do Gimnazjum nr 2 w Sochaczewie na rozdanie nagród.

 


 

Załącznik

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU do pobrania >>>TUTAJ<<<

REGULAMIN KONKURSU W WERJI PDF >>>TUTAJ<<<

 
kalendarz wydarzeń
kwiecień 2017
pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
 
kontakt
Zachęcamy Rodziców do wyrażania opinii na temat szkoły, składania wniosków oraz zadawania pytań.

imię i nazwisko
adres e-mail
miejsce na opinię, wniosek, pytanie