przejdź do Sochaczew.pl
134596 odwiedzin

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017

A A A

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017

w Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie

opracowano na podstawie Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 r.

            l.p.             Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym określony przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty
1.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (kandydaci do oddziałów integracyjnych i ogólnodostępnych)

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (dotyczy wyłącznie kandydatów do oddziału sportowego)

 

11.04.- 28.06. 2016 r.

 

 

 

11.04.-10.05.2016 r.

2.

 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej (dotyczy wyłącznie kandydatów do oddziału sportowego)

 

13-19.05.2016 r.
3.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej (…) (dotyczy wyłącznie kandydatów do oddziału sportowego)

 

do 31.05.2016 r. do godz. 15.00
4.

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu (wszyscy kandydaci)

 

24-28.06.2016 r. do godz. 15.00
5. 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postę- powaniu rekrutacyjnym (…)

 

do 30.06.2016 r. do godz. 15.00
6.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

do 15.07.2016 r. do godz. 15.00
7.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, (dotyczy kandydatów, którzy nie złożyli wcześniej ww. dokumentów)

 

18-19.07.2016 r. do godz. 15.00
8.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

21.07.2016 r. do godz. 15.00

 

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017

w Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie

opracowano na podstawie Załącznika do Zarządzenia nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 lutego 2016 r.

 

 l.p.  Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym określony przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty
1.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wszyscy kandydaci)


22-29.07.2016r. do godz. 15.00
2. 

 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej (dotyczy wyłącznie kandydatów do oddziału sportowego, którzy nie przystąpili do niego w terminie głównym)


01- 02.08.2016 r.
3.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej (dotyczy wyłącznie kandydatów do oddziału sportowego, którzy nie przystąpili do niego w terminie głównym)


do 03.08.2016 r. do godz. 15.00
4.

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu (wszyscy kandydaci)


x
5.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (…)


do 04.08.2016 r. do godz. 15.00
6.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych


17.08.2016 r. do godz. 15.00
7.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum (wszyscy kandydaci)


18-19.08.2016 r. do godz. 15.00
8.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych


22.08.2016r. do godz. 15.00

 

  1. Kryteria naboru do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów dostępne są pod adresem: http://www.sochaczew.pl/home/www/5289?title=Rekrutacja-Szkoly-Podstawoe-i-Gimnazja&filterId=2 &tabId=26&sochaczew 
  2. Nabór do sochaczewskich publicznych (…) gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 będzie przeprowadzony z wykorzystaniem systemów informatycznych, tzw. elektronicznej rekrutacji.
  3. Kandydaci do oddziałów integracyjnych proszeni są o zgłaszanie się z dokumentami bezpośrednio do sekretariatu gimnazjum. Ich rekrutacja będzie prowadzona w sposób tradycyjny i elektroniczny.

 

 

Wersja pdf do pobrania TUTAJ

 

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość