przejdź do Sochaczew.pl
134596 odwiedzin

Wprowadzanie ocen

A A A

Kandydatom do kl. 1 gimnazjum przypominamy, że powinni wprowadzić do systemu rekrutacyjnego następujące dane: oceny ze świadectwa w kl. 6, wyniki sprawdzianu szóstoklasisty, osiągnięcia (jeśli są wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej).

 

Oceny i osiągnięcia wpisują wyłącznie kandydaci zapisani do szkoły w rekrutacji otwartej.

Wymienione dane należy wpisać do dnia 26.06.2016r.

W przypadku trudności z wprowadzeniem danych / zalogowaniem się, zapraszamy do Gimnazjum nr 2.

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość